Protestantse Gemeente Markelo  

  

Elke zondag om 10:00 uur dienst in de Martinuskerk. Details van de diensten staan op de Welkom pagina.

www.pkn.nl

OPEN KERK Dagen 2010 

Ook in 2010 zijn de Open Kerk dagen weer gehouden (voor de 24e keer) en dit jaar was gekozen voor het thema "Creativiteit in de kerk". Op 6 donderdagochtenden tijdens de markt was te zien hoe creatief sommige mensen zijn. Van alles was er: mooie schilderijen over de schepping door de schilderclub "Transparant", houtsnijwerk door de heer Dunnewind, kunst in glas door mevr. Matthijssen, symbolische bloemsierkunst door diverse leden van de bloemengroep  en verder waren er mooie dingen gemaakt voor de verkoop. Spelletjes, vogelhuizen, poppenkleertjes, cadeauspullen etc.

Ook was er weer een boekenmarkt met een zeer gevarieerd aanbod, een stand met informatie over het Nederlands Bijbel Genootschap en soms erg mooi orgelspel door diverse organisten uit de regio.

Uiteraard zijn er weer veel foto's gemaakt van al het moois en die laten we nu even zien zodat als u de Open kerk dagen niet bezocht hebt toch een indruk krijgt van wat u gemist hebt.De opening op 15 juli door mevr. Jacqueline Gootjes

Wachten op de opening

 

Foto van het symbolisch bloemstuk bij de ingang van de kerk.

 

 

 WELKOM in de MARTINUSKERK


De geopende deur is een teken van welkom voor een ieder die hier binnen treedt.
Op een krans van groen zijn ook de bloemen een teken van welkom.

HEDERA (klimop) : Klimt naar het licht en is altijd groen een teken van trouw en onsterflijkheid.

ZONNEBLOEM(pje): De bloem richt zich naar de zon.

De zon is een beeld van de VADER IN DE HEMEL, die als zonne der gerechtigheid ZIJN LICHT LAAT SCHIJNEN OVER DE SLECHTEN EN DE GOEDEN.

 

KOM BINNEN,   zie en ervaar....

Werkstukken van de Zondagsschoolkinderen.

  Verhaal van SIMSON
Een vader had twee zonen Torenbouw van Babel
Het verhaal van het verloren schaap Het verhaal van de twee bouwers
Het verhaal van de vijf broden en 2 vissen Het verhaal van Jona

Kunstig houtsnijwerk van de hr. Dunnewind.

   

Glaskunst van mevr. Matthijssen

       
   

Stand van het Nederlands Bijbel Genootschap

Handwerk cadeau stand

Poppenkleertjes

 

 

Onderstaand zijn de symbolische bloemschikkingen te zien

 

Het palmblad (basis van het bloemstuk) symboliseert de Ark die Noach bouwde

in opdracht van God (Genesis 6: 14-16).

 

Het bloemstuk bestaat uit telkens 2 bloemen van dezelfde soort,

elk setje staat voor de paartjes die Noach in zijn Ark van God moest verzamelen.

 

Verder zijn er zeven kleuren in het bloemstuk. (elk setje bloemen heeft dezelfde kleur)

Deze kleuren zijn de kleuren van de regenboog (de belofte van God om nooit meer zo'n ramp over de aardete laten komen. (Genesis 9: 11-15)

van boven naar beneden: rood, oranje,geel, groen,blauw,indigo en violet.

 

De basis is bedekt met klimopblad, dat staat voor trouw, verbondenheid, hechting en vasthoudendheid: de kennis van God ten opzichte van de mens, zijn schepping.

Ark van Noach

 

 

Veldboeket

 

Het leven is een veldboeket,

zo mooi, zo wonderschoon

de bloemen in een vaas gezet

zo bijzonder en toch heel gewoon.

De bloem vertelt van vertrouwen

de basis van zijn bestaan.

Kracht daar kun je op bouwen

daar heb ik lang over gedaan.

Met zand en water ga ik stralen

en kan het leven echt beginnen.

Samen werken met liefde

en aandacht, is vreugde geven in het leven.

 

 

 

Drie cirkels voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als Drie-eenheid.

 

In verbondenheid met de gemeente van God,

aangegeven door de middelste cirkel,

 

De groene basiskleur als symbool van verbondenheid.

 

De veelkleurige bloemen duiden aan dat ieder mens uniek is,

elk met een eigen identiteit, maar ook de kleuren door

het kerkelijk jaar heen worden ermee bedoeld.

 

De klimop symboliseert de trouw van God en ook de trouw

van de gemeente aan Hem.

 

In verbondenheid met de ander op weg gaan luisterend naar Zijn woord

Hij reikt ons de hand om samen te werken aan vrede.

 

Verbondenheid

Wij hebben als gemeente,

het rotsvaste vertrouwen,

in de Eeuwige,

onze God van alle tijden

Wit: feestkleur, kleur van zuiverheid en licht

Groen: hoop, groei, toekomst en leven.

Rood: vuur, verwijst naar de Heilge Geest

Keien: de rotsvaste basis.

Mij spreekt de blomme een tale,

mij is het kruid beleefd,

mij groet het altemale,

dat God geschapen heeft.

 

  Guido Gezelle

 

Schilderijen van de schildersclub

Transparant

over de schepping

De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed       

God zei: er moet licht komen en er was licht. 1e dag

God zei: er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. Het gewelf noemde hij hemel. 2e dag

God zei: er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. En God zag dat het goed was. 4e dag

God zei: het water moet wemelen van levende wezens en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. 5e dag

God zei: de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee kruipende dieren en wilde dieren. 6e dag

God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels in de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. 6e dag

God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.............en Hij rustte op de 7e dag.

Laatst bijgewerkt:  24-09-2014