1.   VISIE OP GEMEENTEĖZIJN.

1.1 Beleidsvoornemen

 

2.   KERKDIENSTEN

2.1    Situatieschets

2.2    Beleidsvoornemens

 

3.   ORGANISATIE VAN DE BELEIDSORGANEN

3.1    Kerkenraad

3.2    Samenstelling

3.3    Werkwijze

3.4    Moderamen

3.5    Commissies van bijstand

3.5.a.    Commissie open kerkdagen

3.5.b.    Commissie Thema Diensten

3.5.c.    Z.W.O. commissie

3.5.d.    Kindernevendienst

3.5.e.    Jeugdclub

3.5.f.     Jeugdkerk

3.5.g.    Oppasdienst

3.5.h.    Kerkblad redactie

3.5.i.     Prot. Vrouwen Dienst (P.V.D.)

3.5.j.     Commissie liturgisch centrum

3.5.k.    Huiskamergroep

3.6   Organisaties met een relatie tot de kerk

3.6.a.    Markeloís Kerkkoor

3.6.b.    Koor Enjoy

3.6.c.    Fancy Fair Commissie

3.6.d.    Zondagsschool

3.6.e.    Herv. Vrouwen Groep (H.V.G.)

3.6.f.    Csurgů-commissie

3.7.   Beleidsvoornemens

 

4.   DIACONIE

4.1.   Diaconaat

4.2.   Met de diaconie verbonden

4.2.a.    ZWO

4.2.b.    Bloemendienst

4.2.c.    De AZC-werkgroep

4.3.   FinanciŽn

4.4.   Groeten aan gemeenteleden

4.5.   De kerkdiensten

4.6.   Vergaderen

4.7.   Beleidsvoornemens

 

5    PASTORAAT

5.1.   Visie op pastoraat

5.2.   Vormen van pastoraat

5.3.   Beleidsvoornemens

 

6.   VORMING EN TOERUSTING

6.1.   Wat is vorming en toerusting?

6.2.   Coaching pastorale teams

6.3.   Catechese en vorming van gemeenteleden

6.4.   Schoolcatechese

6.5.   Beleidsvoornemens

 

7.   COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

7.1.   Het college van kerkrentmeesters

7.2.   De gebouwen

7.3.   Cultuurgronden

7.4.   SalariŽring en sociale voorzieningen

7.5.   Administratie

7.6.   Ledenbestand

7.7.   Ledenadministratie

7.8.   Het kerkblad

7.9.   Het verjaardagsfonds

7.10.   FinanciŽn

7.11.   Beleidsvoornemens

 

            top  | home